భారతదేశంలో బంగారం, వెండిని కొనుగోలు చేయడం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది.

ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరల్లో మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. మీరు కూడా బంగారం లేదా

వెండి ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే మీరు తాజా ధరలను తప్పక తనిఖీ చేయాలి.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధించిన పన్ను కారణంగా ప్రతి నగరంలో వాటి ధర భిన్నంగా ఉంటుంది

దేశంలో పెట్టుబడులకు బంగారం, వెండి చాలా శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది.