వాహన ప్రియులను ఆకట్టుకునేందుకు కియా సీడ్ రాబోతోంది. కచ్చితంగా ఈ కారు ప్రతీ ఒక్కరినీ ఆకర్షిస్తుంది

అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఇప్పటికే కియా సీడ్ (Kia Ceed) కార్ల అమ్మకాలకు బుకింగ్ లాంచ్ చేసేశారు

బహుశా మార్కెట్లో 2026 మార్చి నెలలో రావచ్చునని ఒక అంచనా.

ఇక కియా సీడ్ రాబోయే CI -సెగ్మెంట్ హ్యాచ్ బ్యాజ్, గరిష్ఠంగా 5 మంది ప్రయాణికులు కూర్చునే

ఇక కియా సీడ్ రాబోయే CI -సెగ్మెంట్ హ్యాచ్ బ్యాజ్, గరిష్ఠంగా 5 మంది ప్రయాణికులు కూర్చునే