రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న భారతీయ మార్కెట్ కోసం దాని ఉత్పత్తి

వ్యూహంతో దూకుడుగా వ్యవహరిస్తోంది. కంపెనీ అనేక కొత్త మోటార్‌సైకిళ్లను పరీక్షిస్తోంది.

ఇందులో రెండు కొత్త 650cc మోటార్‌సైకిళ్లు, బ్రాండ్ తాజా 450cc ప్లాట్‌ఫారమ్ ఆధారంగా కొత్త మోటార్‌సైకిల్ ఉన్నాయి.

ఇటీవల, రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ 450cc రోడ్‌స్టర్ ప్రొడక్షన్ రెడీ రూపంలో కనిపించింది.

ఈ ఏడాది చివరి నాటికి కొత్త 450సీసీ రోడ్‌స్టర్‌ను విడుదల చేయవచ్చని భావిస్తున్నారు.డిజైన్, సస్పెన్షన్కొత్త రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్