కొన్ని వారాల క్రితం భారతదేశంలో Realme 12 సిరీస్ పేరుతో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్‌ను ప్రారంభించింది.

ఈ నేపథ్యంలో Realme ఈ సిరీస్‌లో రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను విడుదల చేసింది.

అయితే, మొదటి స్మార్ట్‌ఫోన్ పేరు Realme 12 Pro. రెండవ స్మార్ట్‌ఫోన్ పేరు Realme 12 Pro Plus.

ఇప్పుడు కంపెనీ తన స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్‌కు మరో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను జోడించాలనుకుంటోంది.

అదే రియల్‌ మీ 12 లైట్ మొబైల్. ఈ ఆర్టికల్ ద్వారా రియల్ మీ 12 లైట్ మొబైల్ గురుంచి తెలుసుకుందాం.