ప్రస్తుతం చాలా బ్యాంకులు లాకర్ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. ఇందులో ప్రజలు తమ ఆభరణాలు,

పత్రాలు మొదలైన వాటికి అవసరమైన వస్తువులను ఉంచుతారు. దీనిని సేఫ్ డిపాజిట్ లాకర్

అని కూడా అంటారు. దీన్ని ఉపయోగించడానికి వినియోగదారుడు ఛార్జీ కూడా చెల్లించాలి. దీని

గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన అనేక నియమాలు ఉన్నాయి. బ్యాంక్ లాకర్‌ని ఉపయోగించడానికి

ప్రత్యేక నియమాలు ఏమిటో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.- మీరు లాకర్ తెరవాలనుకుంటున్న బ్యాంకులో మీకు ఖాతా